Zásady ochrany osobních údajů:
Cookie Policy

COOKIE POLICY
pro web plusdesign.cz provozovaný společností PLUS DESIGN & MARKETING s.r.o.

1. Společnost PLUS DESIGN & MARKETING s.r.o. se sídlem Záhumenní 1161/3a 742 21 Kopřivnice, IČ
27776344, DIČ: CZ27776344, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, spisová
značka C 41564, jakožto provozovatel této webové stránky a jako správce osobních údajů
podle č. 26 Nařízení (dále jen „Správce“), užívá na této webové stránce soubory cookies,
které jsou zde užity za účelem: měření návštěvnosti webových stránek a vytváření statistik
týkajících se návštěvnosti fungování webových stránek.

2. Sběr cookies za účelem uvedeným v odst. 1 lze považovat za zpracování osobních údajů.
Takové zpracování je možné na základě zákonného důvodu – oprávněného zájmu Správce,
a umožňuje ho čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.
2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních
údajů) (dříve i dále jen „Nařízení“).

3. Webové stránky lze používat i v režimu který neumožňuje sbírání údajů o chování
návštěvníků webu – tento režim je možný buďto nastavit v rámci nastavení prohlížeče (viz
dále), nebo je možné vznést proti takovému sběru na základě oprávněného zájmu
Společných správců námitku dle čl. 21 Nařízení, zasláním na kontaktní adresu
info@plusdesign.cz. Vaše námitka bude poté vyhodnocena bezodkladně, nejpozději do 30 dní
od obdržení. Cookies nezbytné pro funkčnost webu budou uchovány pouze po dobu
nezbytně nutnou pro fungování webu.

4. Vznesete-li námitku proti zpracování technických cookies nezbytných pro fungování
webových stránek, nelze v takovém případě zaručit plnou funkčnost a kompatibilitu
webových stránek.

5. Cookies, které jsou sbírány za účelem měření návštěvnosti webu a vytváření statistik
týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webu jsou posuzovány v podobě
hromadného celku a pseudonymizované podobě, která umožňuje identifikaci jednotlivce jen
při vynaložení značného a odborného úsilí.

6. Cookies pro cílení reklamy jsou zpracovávány na základě vašeho souhlasu. Souhlas
udělujete na dobu, která je uvedena dále u jednotlivých marketingových cookies. Souhlas se
sbíráním údajů souborů cookies pro marketingové účely lze vzít kdykoliv zpět, a to pomocí
změny nastavení příslušného internetového prohlížeče.

7. Cookies jsou ukládány po dobu, která je uvedena dále u jednotlivých typů cookies.

8. Shromážděné cookies soubory jsou zpracovány dalšími zpracovateli:

 • Poskytovatelem služby Google Analytics, provozované společností Google Inc.,
  sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA;
 • Facebook Inc., Menlo Park, California, USA;
 • Poskytovatel služby Mailerlite, Paupio st. 46, LT-11341 Vilnius, Lithuania
 • Seznam.cz, a.s., Radlická 3294/10, 150 00, Praha 5, IČO 26168685
 • a další poskytovatelé účetních, marketingových a jiných služeb, zpracovatelských softwarů a aplikací, se kterými má Správce řádně uzavřeny Zpracovatelské smlouvy.

9. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

 • požadovat po Správci informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovávají, případně si vyžádat kopii,
 • vyžádat si u Správce přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, případně omezit zpracování,
 • požadovat po Správci výmaz těchto osobních údajů – výmaz provede, pokud to není v rozporu s platnými právními předpisy a oprávněnými zájmy Správce,
 • v případě zpracování osobních údajů na základě souhlasu žádat přenos těchto údajů,
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů, případně soud.

10. Správce shromažďuje na svým webových stránkách následující soubory cookies:

 • Technické cookies – jedná se o námi vytvářené krátkodobé cookies sloužící k správnému chodu funkčních prvků webové stránky.
 • Google Analytics – jedná se o analytický nástroj vytvářející cookies dlouhodobé třetích stran. Tento nástroj je využíván na velkém množství webových stránek a slouží k získávání statistických údajů a optimalizaci fungování webu.
 • Facebook – jde o dlouhodobé cookies třetích stran. Slouží k marketingovým a reklamním účelům na sociální síti. Pomáhá vytvářet reklamní nabídky na míru uživateli.
 • Seznam – jedná se o český marketingový nástroj pomáhající vytvářet behaviorální cílenou reklamu.
 • Google Adwords – jedná se o marketingový nástroj pomáhající vytvářet behaviorální cílenou reklamu.
 • Mailerlite – e-mailový marketingový nástroj. Ukládá dlouhodobá cookies třetích stran.

11. Co jsou to cookies. Cookies jsou drobné textové dokumenty, vytvořené webovou
stránkou, které jsou ukládány na zařízení uživatelů a návštěvníků webu plusdesign.cz pomocí
prohlížeče. Tyto soubory jsou při návratu na webovou stránku pomocí prohlížeče odeslány
zpět na servery. S pomocí cookies má webová stránka informace o předchozích aktivitách
uživatelů. Informace obsažená v cookies je anonymní, neobsahuje citlivé údaje, které by
mohly vést k identifikaci osoby. Cookies využívá většina webových stránek.

12. Jak se dělí cookies. Cookies se dělí dle doby, na kterou jsou ukládány na dlouhodobé a
krátkodobé. Dále dle strany, která cookies využívá na cookies ukládané samotnou webovou
stránkou (cookies první strany) a na cookies třetích stran, které jsou využity pro aplikace a
služby třetích stran. Krátkodobé jsou vymazány z vašeho prohlížeče poté, co ho zavřete.
Dlouhodobé jsou ve vašem prohlížeči uchovávány. Vymazány jsou až po určité době, v
závislosti na nastavení vašeho prohlížeče. Cookies první strany, jsou vytvářené a ukládané
samotný webem a mohou být nezbytné pro fungování dané stránky či její částí. Jsou
navázané ke konkrétní doméně provozovatele webu. Jsou jak krátkodobé, tak dlouhodobé.
Cookies třetích stran jsou napojeny na webové stránky třetích stran. Jedná se o funkční
nástroj obvykle využívaný k cílené reklamě.

13. Jak můžete zakázat či omezit užívání cookies. Pomocí vašeho prohlížeče můžete
spravovat vaše cookies. Vždy máte možnost již uložené cookies smazat. Dále v závislosti na
vašem prohlížeči je možné omezit využívání cookies pro konkrétní webovou stránku, omezit
jejich ukládání či nastavit nucené smazání všech cookies po uzavření prohlížeče. Více
informací o jednotlivých prohlížečích najdete zde:

 • Google Chrome –
  https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=cs
 • Mozilla Firefox – https://support.mozilla.org/cs/kb/vymazani-cookies
 • Microsoft Edge –
  https://support.microsoft.com/cs-cz/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
 • Safari – https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=cs_CZ
 • Opera – http://help.opera.com/Mac/8.5/cs/cookies.html

Znění Cookie Policy k 24. 5. 2018.