Kvalitativní a kvantitativní sociologické výzkumy

Připravujeme pro vás sociologické výzkumy založené na kvalitativních i kvantitativních výzkumných metodách. Dokážeme zvolit nejvhodnější výzkumnou metodu, díky které zjistíme přesně to, co potřebujete vědět o svých zákaznících, konkurenci nebo o prostředí, ve kterém podnikáte. Se získanými výzkumnými daty dále pracujeme. Připravíme pro vás návrhy řešení nebo projekt na zlepšení stávající situace. Naše full-servis marketingová agentura vám pomůže uvést potřebné změny do praxe.

 
 

Naši klienti

Phono Technologies Switzerland Efektim Phono Solar pointS Juhaniak Golf Academy